Haarlem
  Home  .
  Nieuws  .
  Het Team  .
  Sponsoring  .
  Geschiedenis  .
  Contact  .
Pyrietstraat 1 - 1812 SC  ALKMAAR - Tel. +31 (0)72 -2100254
Terug
Fundering.
Stalen buispalen.
Tuin installaties.
Drainage.
Boringen.
Retourbemaling.
DSI® Retourbemaling.
Pompinstallaties.
Grondwater zuivering.
Grondwater monitoring.
Bemaling.
Stalen buispalen

De stalen buispaal

 

De stalen buispaal is bij uitstek geschikt voor het werken binnen bestaande gebouwen, of bij kleine toegangsopeningen. De paal wordt opgebouwd uit ter plaatse aan elkaar gelaste stalen buiselementen.

De meest gangbare techniek is in de buis heien (trillingsarm). Daarnaast bestaat de mogelijkheid ook om de buizen te persen met behulp van vijzels, die worden verankerd aan de constructieve betonvloer waar het gehele gewicht van het gebouw op rust (trillingsvrij).

 

Beers Bronbemaling Haarlem heeft een ruime ervaring in het specialisme van stalen buispalen. Een stalen buispaal is opgebouwd uit stalen buissegmenten, waarvan de binnenruimte na het heien wordt voorzien van wapening en beton.

Stalen buispalen worden toegepast op locaties met een beperkte werkruimte of werkhoogte, dan wel daar waar minimale trilling toegestaan is. Bijvoorbeeld bij funderingsherstel. Ook voor het in een bestaande situatie aanbrengen van een enkele paal kan deze speciale funderingstechniek worden toegepast.

 

Kenmerken

 

Stalen buispalen:

-   Worden trillingsarm of trillingsvrij gepulst

-   In bepaalde mate is schoor inheien mogelijk

-   Kunnen zowel op druk als op trek belast worden

-   Zijn direct op hoogte af te werken

-   Zijn volledig grondverdringend

-   Kunnen over de gehele lengte gewapend worden. Afstandhouders zorgen voor voldoende dekking van de wapening

-   Vulling B25 betonkwaliteit

-   Wapening in FeB 500 HWL kwaliteit

 

Toepassingsgebieden

 

Onze stalen buispalen zijn geschikt voor situaties waarbij weinig werk~ en bewegingsruimte beschikbaar is voor materieel. Bijvoorbeeld bij projecten waarbij funderingsherstel van binnenuit moet plaatsvinden; kleine funderingsmachines kunnen nagenoeg elke plaats voor funderingsherstel bereiken. Stalen buispalen bieden een pasklare oplossing voor moeilijk bereikbare locaties en in projecten met een beperkte werkhoogte. Ideaal bij het realiseren van aanbouwen, kleine of inpandige verbouwingen zijn snel en flexibel inzetbaar; zowel op kleine projecten als op onderdelen van grote projecten. Bijvoorbeeld in situaties waarbij het oorspronkelijke funderingswerk al is uitgevoerd en enkele extra palen noodzakelijk zijn.

 

Deze trillingsarme grondverdringende funderingstechniek bestaat uit een paal die wordt opgebouwd uit een mantel van stalen buissegmenten. Het eerste segment is voorzien van een gelaste stalen voetplaat. De daarop volgende buissegmenten worden bij een zogenaamde tromp aan elkaar gelast. Het inheien gebeurt met een val blok die in de buis op de bodem van de stalen buis slaat. Is de buispaal op lengte ingeheid, wordt deze voorzien van wapening en beton.

 

Constructieve gegevens

 

Stalen buispalen zijn beschikbaar in onder andere de volgende diameters: Ø135, Ø168, Ø219, Ø273, Ø323.

De maximale paallengte is flexibel, de buizen worden namelijk geschakeld. Onze kleine heistelling kan paalsegmenten van maximaal 3m lengte uit een stuk heien.

 

Technische gegevens

Het grondmechanisch draagvermogen geeft als paalklassefactoren:

Paalpunt draagkrachtfactor (a)p = 1,0
en (ß)p = 1,0

Schacht wrijvingsfactor (a)s = 0,010

Rekening houdend met uw wensen adviseren wij u over de meest efficiënte wijze van heien. Wij zijn gewend uitzonderlijke situaties op een creatieve wijze op te lossen. Waarmee we aanzienlijke kostenbesparingen kunnen bereiken zonder in te leveren op de kwaliteit van het heiwerk!

 

  Home